Nyhetsarkiv

  • TDM BARNEHAGER INNFØRER PBL KIDPLAN MANDAG 14. JANUAR 2019

    TDM Barnehager går over fra VIGILO til PBL KidPlan som ny kommunikasjonsløsning.
    Dette vil skje fra mandag 14. januar 2019.

  • VI BIDRAR TIL ET BEDRE MILJØ

    TDM Barnehager har nå kjøpt inn 2000 miljønett som vi ønsker at alle foreldre og ansatte skal benytte seg av. Vi har fokus på bærekraftig utvikling, og ønsker å få med alle foreldre på laget. Vi har nå delt ut gratis miljønett, som vi oppfordrer alle til å benytte seg av, spesielt til å frakte tøy frem og tilbake i barnehagen. Disse kan vaskes, så tanken er at disse skal brukes til både rent og skittent tøy. Vi håper alle ønsker å bidra til å minske bruken av plast.